Skip to content

Aluminium med høy styrke for bilindustrien

Hydro arbeider med bilprodusenter for å levere bedre komponenter for kollisjonssikkerhet ved bruk av aluminiumlegeringer med høy og svært høy styrke. Komponentene bidrar til en vektreduksjon som er sterkt etterspurt i bilindustrien.

Hydro har lenge vært den ledende leverandøren av støtfangerskinner til europeiske bilprodusenter.

Hydros kompetanse på dette området ligger i selskapets produkter og prosesser, som selskapet har utviklet kontinuerlig – og globalt – i løpet av de siste 40 årene.

Hydros kollisjonssystemer – i hovedsak støtfangerskinner og crashbokser, men også veltebøylesystemer – domineres av ekstruderte aluminiumprofiler i 6xxx og 7xxx-serien. De fleste kundene foretrekker 7xxx-serien til støtfangerskinner på grunn av høyere styrke.

Aluminium med høy styrke (HSAlu, flytespenning>300MPa) eller aluminium med svært høy styrke (UHSAlu, flytespenning>400MPa) er det normale valget for støtfangerskinner. Så lenge man unngår bukling, er vektbesparelsen tilnærmet proporsjonal med flytespenningen til legeringen, noe som dermed favoriserer aluminiumlegeringer med høyere styrke.

Den økte produksjonskostnaden for en legering av typen UHSAlu 7xxx kan ofte oppveies av et lavere materialbehov. Videre vil lavere vekt i biler også bidra til å redusere energiforbruket og klimagassutslippene.

Hydros crashbokser lages typisk med legeringen 6060 eller med 7003, som har høyere styrke. 7003 absorberer mer energi og har samtidig tilstrekkelig duktilitet til å folde uten oppsprekking.

Økende bruk i bransjen

Statistikk fra bransjeorganisasjonen European Aluminium Association (EAA) viser at HSAlu- og UHSAlu-legeringer, opprinnelig mest kjent fra flyindustrien og nå videreutviklet for ekstrudering, blir stadig mer brukt i bilindustrien. EAA rapporterer faktisk at disse legeringene er brukt i om lag ni millioner kollisjonssystemer produsert i Europa i fjor, hovedsakelig på grunn av et glimrende vekt/styrke-forhold og ytelse ved kollisjon.

Når man utnytter designfleksibiliteten til en ekstrudert profil vil HSAlu og UHSAlu gjøre det mulig å spare 30 prosent vekt sammenliknet med ultrahøyfast stål i støtfangerskinner og 40-60 prosent i crashbokser.

 

 

 

 

 

 Recommended for you