Skip to content

Dødsulykke på Qatalum-prosjektet

En 27 år gammel mann fra Nepal omkom i en arbeidsulykke på byggeplassen til Qatalum-prosjektet i Qatar om morgenen 1. februar.

Mannen, som jobbet for en underleverandør til Qatalum, ble dekket av sand da kanten på en utgravd grøft raste ut.

Ulykken etterforskes av politiet. Eierne av Qatalum har også nedsatt en egen undersøkelseskommisjon.

Qatalum, et samarbeidsselskap mellom Hydro og Qatar Petroleum, bygger et stort aluminiumverk i Qatar. Det er for tiden om lag 17.000 personer i arbeid på byggeplassen.

Recommended for you