Skip to content

Farmandprisen for beste årsrapport – enda en gang

Hydro er nok en gang hedret med den tradisjonsrike Farmandprisen for beste årsrapport fra et børsnotert selskap. Prisen ble torsdag kveld tildelt Hydro for tredje år på rad. "En fenomenal årsrapport," konkluderer juryen.

Prisen ble mottatt av representanter for finans og kommunikasjon i Hydro under en høytidelighet i Thon Hotel Bristol i Oslo.

– Farmandprisen, i likhet med Stockmanprisen som Hydro nylig fikk fra Norske Finansanalytikeres Forening, er en flott anerkjennelse til alle som bidrar i arbeidet med årsrapportene – fra styre, konsernledelse og forretningsområder til enheter for regnskap, Investor Relations og kommunikasjon, sier Stefan Solberg, ansvarlig for investorrelasjoner i Hydro.

Konsept, design og innhold for Hydros årsrapport for 2008, både når det gjelder den trykte versjonen og nettversjonen, er utarbeidet så å si bare ved bruk av interne krefter i selskapet.  

Juryen: "En fenomenal årsrapport"

"Hydro leverer nok en gang en fenomenal årsrapport," konstaterer juryen bak Farmandprisen.

"Både den analytiske informasjonen, virksomhetsredegjørelsen og aksjonærinformasjonen er eksepsjonell god. Fremtidsutsiktene omtales på en svært grundig og god måte," heter det.

I tillegg framhever juryen de tallfestede ambisjonene når det gjelder konsernets påvirkning på det ytre miljø. Og juryen sier at "kapittelet om virksomhetsstyring imponerer nok en gang."

Recommended for you