Skip to content

Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro ASA har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Alle ansatte i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt. 79 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 411 aksjer hver til kurs 18,23 kroner. Totalt antall tildelte aksjer er 1.898.820. Primærinnsiderenes kjøp av aksjer under dette tilbudet ble annonsert 30. mars 2009.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 39.732.266 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 1.208.224.683. 

Pressekontakt
Kontakt       Halvor Molland
Telefon      +47 22532421
Mobil         +47 92979797
Email         Halvor.Molland@hydro.com

 

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Telefon     +47 22532522
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you