Skip to content

Allokering til primærinnsidere i fortrinnsrettsemisjonen

Med henvisning til det endelige resultatet av fortrinnsrettsemisjonen i Norsk Hydro ASA annonsert tidligere i dag, har følgende primærinnsidere blitt allokert aksjer til tegningskurs 26,30 kroner per aksje i henhold til prosedyrer og på de betingelser som beskrevet i prospektet datert 21. juni 2010.

Navn på primærinnsider Aksjer allokert basert på tegningsretter Aksjer allokert basert på overtegning Aksjebeholdning etter emisjonen
Konsernledelse      
Svein Richard Brandtzæg 8.221 941 36.176
Kjetil Ebbesberg 190 20 837
Arvid Moss 4.350 - 66.104
Jørgen C. Arentz Rostrup 2.300 262 10.121
Tom Røtjer 5.304 - 22.733
Ola Sæter 1.716 195 7.550
Johnny Undeli 750 49 3.265
Hans-Joachim Kock 2.500 - 7.500
Hilde Merete Aasheim 2.814 - 3.847
Wenche Agerup 1.209 137 5.320
Styret      
Terje Vareberg 3.043 348 13.391
Finn Jebsen 9.904 957 43.406
Jørn B. Lilleby 506 - 2.170
Sten Roar Martinsen 699 - 2.998
Billy Fredagsvik 453 - 1.942
Bente Rathe 1.521 - 6.521
Direksjonssekretær      
Hans Martin Heikvam 734 83 3.231

Investorkontakt
Kontakt    Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you