Skip to content

Ansattes stiftelse utøver tegningsretter i Hydros fortrinnsrettsemisjon

I forbindelse med den pågående tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Hydro har Norsk Hydro Employee Trust Ltd, en uavhengig stiftelse etablert for et aksjeopsjonsprogram for Hydro-ansatte i Storbritannia, blitt allokert 124.117 tegningsretter basert på sin aksjebeholding i Hydro.

Stiftelsen har 6. juli 2010 tegnet seg for 16.000 nye aksjer og solgt 108.117 tegningsretter til kurs 4,15 kroner per tegningsrett. Ny beholdning er 423.813 aksjer.

IR + media

Recommended for you