Skip to content

Faktaark: Hydro i Qatar

Hydros virksomhet i Qatar og samarbeidet med staten Qatar går helt tilbake til 1969.

I 1969 ble det undertegnet en joint venture-avtale mellom partene for produksjon av ammoniakk og urea. Qatar Fertilizer Company (Qafco) i Mesaieed har blitt utvidet tre ganger og er verdens største gjødselfabrikk.


Hydro og Qatar Petroleum eier 50 prosent hver av Qatalum, som er et av de største aluminiumverkene som noen gang er lansert. Anlegget har en årlig kapasitet på 585.000 tonn primæraluminium, som i sin helhet leveres som bearbeidede støperiprodukter. Fabrikken produserte det første metallet i desember 2009 og øker nå produksjonen gradvis mot full kapasitet i løpet av 2010.Hydro var også deleier i Qatar Vinyl Company (QVC), som produserer råmaterialer til petrokjemisk industri. Hydro har ikke lenger eierinteresser i Qafco eller QVC etter at gjødselvirksomheten ble skilt ut som et eget børsnotert selskap – Yara International – i 2004, og den petrokjemiske virksomheten ble solgt i 2007.

Hydro Qatar Technology Centre er opprettet i Qatar Science and Technology Park for å støtte Hydro og Qatalum med tekniske tjenester kombinert med forskningsaktiviteter og teknologiutvikling knyttet til virksomheten i regionen rundt Persiabukta og i en multikulturell organisasjon.

Hydro og Qatalum finansierer sammen et treårig program for utvikling av en ny fakultetsleder for aluminium i den tekniske seksjonen ved universitetet i Qatar.

Hydro Building Systems har etablert et kontor i Doha for å betjene det økende markedet for byggsystemer i Qatar og regionen rundt Persiabukta.

Recommended for you