Skip to content

Hvem vil ha et energinøytralt bygg?

Miljøstiftelsen ZERO og aluminiumselskapet Hydro har startet jakten på en byggherre for det som kan bli Norges første energinøytrale forretningsbygg eller kontorbygg med intelligente fasadeløsninger. Aktuelle kandidater blir oppfordret til å melde seg.

Hvem vil ha et energinøytralt bygg? Det var spørsmålet Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg og ZERO-leder Einar Håndlykken stilte de 750 tilhørerne på ZEROs klimakonferanse på Gardermoen mandag ettermiddag.

Signalbygg som viser vei

– Norge trenger et energinøytralt signalbygg, et bygg som alle kan være stolte av, og som kan vise vei for alle som ønsker å være med på en klimadugnad for mer energieffktive bygg, sa Håndlykken etter at Brandtzæg hadde avsluttet sin presentasjon om Hydros energieffektive fasadeløsninger.

Hydro er en stor leverandør av energieffektive fasadeøsninger i det europeiske markedet, og Brandtzæg viste en rekke bilder av energi-effektive og energinøytrale bygg som selskapet har levert aluminiumfasader til. Brandtzæg kunne også vise bilde av Hydros energipositive bygg i Bellenberg i Tyskland, men kunne ikke gi eksempler på tilsvarende bygg fra Norge.

– Vi kan stille med all vår ekspertise på energieffektive løsninger. Vi kan også tilby våre mest energieffektive aluminiumfasader til en pris det skal bli veldig vanskelig å matche, dersom noen ønsker å bygge for eksempel et energinøytralt kontorbygg, svarte Brandtzæg på Håndlykkens utfordring.

Begge oppfordret tilhørerne til å foreslå passende byggherrer.

– Vi har startet jakten på signalbygget. Nå trenger vi innspill og gode ideer. Og dersom det er en offentlig eller privat virksomhet som mener at et energinøytralt bygg ville vært midt i blinken, er det bare å melde seg, sa Håndlykken.

Enova-bidrag

Enova-leder Nils Kristian Nakstad var svært positiv til initiativet, og sa at Enova gjerne bidrar med å utfordre de mest ambisiøse innenfor byggsektoren. Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.
 
– Vi ønsker å øke kunnskapen og etterspørselen etter energieffektive byggløsninger. Et energinøytralt signalbygg kan spille en viktig rolle i det arbeidet, sa Nakstad.

Bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk, også i Norge. Kunne energiforbruket i bygg blitt halvert, ville det hatt samme klimaeffekt som å eliminere alle utslipp fra bil, båt, tog og flytrafikk.

Recommended for you