Skip to content

Hydros konsernsjef tar viktig styreverv i EAA

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg er valgt som nestleder i styret for den europeiske bransjeorganisasjonen for aluminiumindustrien, European Aluminium Association (EAA).

EAA er en paraplyorganisasjon som favner over hele aluminiumindustrien, fra produksjon av primærmetall til halvfabrikerte aluminiumprodukter og resirkulering.

EAA representerer aluminiumindustriens interesser overfor EUs beslutningstakende organer. Hydro har gjennom lang tid vært medlem av EAA og har vært en ledende drivkraft i styringen og utformingen av organisasjonen, dens politiske agenda og dens interaksjon med myndighetene.

Styrevervet i EAA er den andre viktige industriposisjonen Brandtzæg har tatt på seg i år. I mai ble han valgt som styreleder for International Aluminium Institute (IAI), som er den globale sammenslutningen for aluminiumindustrien.

Recommended for you