Skip to content

I korte trekk

Med kjøpet av Vales hovedaktiviteter innenfor bauksittutvinning, raffinering av alumina og aluminiumproduksjon i Brasil rykker Hydro opp i den absolutt øverste klasse blant verdens aluminiumselskaper.

Overtakelsen gir Hydro tilgang på alumina, som er råstoff i produksjonen av primæraluminium, i et 100-årig perspektiv. Etter 40 års samarbeid om bauksittutvinning og raffinering går Hydro og Vale inn i en ny historisk epoke, der Vale blir nest største eier i Hydro. 

Dette overtar Hydro fra Vale

 • Bauksittutvinning – eierandel på 60 prosent verdens tredje største bauksittgruve, Paragominas, og senere overtakelse av resterende 40 prosent etter utvidelser i 2013 og 2015.
 • Aluminaraffinering - økt eierandel fra dagens 34 prosent til 91 prosent i Alunorte, verdens største aluminaraffineri, samt 81 prosent i raffineriprosjektet CAP.
 • Aluminiumproduksjon - eierandel på 51 prosent i aluminiumverket Albras med årskapasitet på 460.000 tonn.
 • Overtakelsen gir Hydro 3.600 flere ansatte.
 • Hydro blir tilført komplementære virksomheter med slankt ledelsesapparat.
 • Overtakelsen innebærer marginale driftsmessige synergier og integrasjonskostnader.
 • Alle overtatte virksomheter vil bli fullt konsolidert i Hydros regnskaper.
 • Hydro får kontantflyt fra de overtatte alumina- og aluminiumverk-aktivitetene fra 1. januar 2010.

Dette får Vale fra Hydro

 • Totalt vederlag på 4,9 milliarder dollar, nær 30 milliarder kroner, bestående av en eierandel på 22 prosent i Hydro, kontantoppgjør på om lag 6 milliarder kroner og senere oppgjør på om lag 2,4 milliarder ved overtakelse av resterende eierandeler i Paragominas i 2013 og 2015.

Nytt forretningsområde i Hydro: Bauxite & Alumina

 • Ledet av Johnny Undeli, tidligere sjef for Hydros forretningsområde Ekstruderte Produkter.
 • Regionalt hovedkvarter i Rio de Janeiro.
 • Nærmere 2.400 ansatte.

Aksjeemisjon i Hydro

 • Aksjekapitalen i Hydro vil bli utvidet med 10 milliarder kroner i en fortrinnsrettsemisjon med forventet gjennomføring i juli 2010.
 • Rettet emisjon med overføring av eierandel på 22 prosent til Vale, som blir Hydros nest største eier.
 • Den norske stats eierandel blir redusert fra 43,8 til 34,5 prosent.
 • Folketrygdfondets eierandel blir redusert fra 5,9 prosent til 4,5 prosent.

Om Vale

 • Brasils ledende industrikonglomerat.
 • Verdens nest største gruveselskap og verdens største produsent av jernmalm.
 • Børsnotert i Brasil og USA, med markedsverdi på 160 milliarder US-dollar.
 • Aluminiumvirksomhetene utgjorde om lag åtte prosent av Vales omsetning og tre prosent av driftsresultatet i 2008.

For ytterlige informasjon, se lenke til PDF i høyre spalte

Recommended for you