Skip to content

Nok en gang på Dow Jones' bærekraftindeks

Hydro er igjen ført opp på bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI World).

DJSI blir gjerne betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar. De ulike Dow Jones-indeksene er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle forhold.

Hydro og Alcoa er de eneste aluminiumselskapene som er inkludert i årets indeks DJSI World, som omfatter de 10 prosent beste selskapene i hver industrigren.

Hydro fikk topp score på disse områdene: 

  • Åpenhet
  • Biologisk mangfold
  • Håndtering av miljømessige forhold
  • Klimastrategi
  • Dialog med ulike interessegrupper
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet

– Nye og utfordrende kriterier for evaluering ble satt i verk i 2010. Vi er absolutt stolte over å bli inkludert i denne viktige benchmark-målingen, sier Kirsten M. Hovi, ansvarlig for Hydros ikke-finansielle rapportering.

Hydro har passert nåløyet for oppføring på bærekraftindeksen til Dow Jones hvert eneste år siden rangeringen første gang ble lansert i 1999.

Recommended for you