Skip to content

Norsk vannkraftkonsesjon til Vale

Olje- og energidepartementet godkjente onsdag å gi brasilianske Vale konsesjon for å overta 22 prosent av aksjene i Hydro, som en del av oppgjøret for Hydros planlagte overtakelse av Vales alumumiumvirksomhet. Det er ikke satt særskilte vilkår for konsesjonen.

Vales erverv av aksjer i Hydro utløser konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven, siden Hydro som kraftprodusent har vannfallsrettigheter i Norge. Departementets godkjenning er i tråd med forutsetningene for avtalen.

Transaksjonen er avhengig av godkjenning i Brasil og planlegges sluttført i fjerde kvartal i år.

Recommended for you