Skip to content

Nye rammeavtaler for forskningssamarbeid

Hydro har signert rammeavtaler med alle selskapets mest aktuelle samarbeidspartnere på forskningsområdet i Norge. Formålet med avtalene er å etablere et juridisk og rettighetsmessig rammeverk for framtidige samarbeidsprosjekter.

Den mest omfattende avtalen er inngått med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og ble signert i forbindelse med Hydrodagene på universitetet i Trondheim 9.-10. mars.

I tillegg har Hydro signert rammeavtaler med forsknings-organisasjonen SINTEF, Institutt for energiteknikk (IFE) og FoU-instituttet Tel-Tek.

Avtalen med SINTEF erstatter en rammeavtale som sist ble fornyet i 2005, men avtalen har denne gang fått et utvidet omfang ved at den inkluderer flere prosjektkategorier enn tidligere.

Avtalen med IFE er tilsvarende i omfang og innhold. Hydros beslutning om å inngå en slik rammeavtale ble tatt på grunn av et økende omfang av samarbeidsprosjekter under arbeid og diskusjon med IFE.

Den siste avtalen ble inngått med en nykommer på forskningsfronten, Tel-Tek, som er etablert i Grenland.

For Hydro representerer disse avtalene en betydelig forenkling av arbeidet med å inngå konkrete avtaler for forskningsprosjekter. Avtalene gir i tillegg forutsigbarhet og trygghet knyttet til forvaltningen av selskapets teknologiutviklingsresultater.

Recommended for you