Skip to content

Beviser at energipositive bygg er mulig

Etter over et år med måling av energiforbruk og energiproduksjon ved Hydros testsenter for byggsystemer i Bellenberg i Tyskland viser resultatene at bygget produserer 80 prosent mer energi enn det bruker.

– Vi har hatt en drøm om å vise markedet at energipositive bygg er mulig. Derfor bygde vi et testsenter i Bellenberg, for å prøve ut våre egne teknologier i samspill med komplementerende løsninger. I en verden med mange gode intensjoner er vi stolte av å kunne vise at det faktisk er mulig å bygge energipositive bygg, sier Lars Hauk Ringvold, leder av Hydros virksomhet innenfor byggsystemer.

Målingene viser at bygget produserer nok energi til å være selvforsynt, også når de innendørs testaktivitene i bygget regnes med. Over året har bygget eksportert energi til det tyske strømnettet.

Den viktigste forklaringen er en supereffektiv fasade som er designet for å bruke så lite som 23 kilowattimer per kvadratmeter, noe som utgjør om lag en fjerdedel av kravet til passivhus i de nye norske byggeforskriftene.

– En supereffektiv fasadeløsning er det viktigste bidraget for å realisere et energipositivt bygg. For å komme på plussiden må tilleggselementer som solenergi eller varmepumper også være en integrert del av løsningen, sier Ringvold.

Potensial for mer

I Bellenberg benytter Hydro en jordvarmepumpe og solceller for å produsere den nødvendige energien. Like fullt mener Ringvold at det er et betydelig potensial for å øke energioverskuddet.

– Det første året er vanligvis å regne som et innkjøringsår. Erfaringen viser at bruken av bygget kunne vært en del smartere, blant ved å bruke dagslys i forhold til lampelys mer optimalt. Mer optimal bruk av radiatorvarme i den kalde årstiden vil også gi et positivt bidrag, sier Ringvold.

– I tillegg trenger man litt tid til å bli kjent med hvordan systemene virker for å få dem til å fungere optimalt. Vi er derfor veldig godt fornøyd med at bygget allerede det første året produserer hele 80 prosent mer energi enn det bruker, og vi regner med at resultatene blir betydelig bedre i tiden fremover, sier Ringvold.

Forretningsmuligheter

Hydro har målt energiforbruket på testsenteret i Bellenberg fra april 2010 og frem til i dag. Alle som ønsker kan også følge energiforbruk og energiproduksjon fra dag til dag på en egen internettside (se lenke i høyre spalte).

På denne nettsiden kan man følge hvordan energibalansen ved bygget har endret seg siden august i fjor, da de første dataene ble lagt inn i internettløsningen, og gjennom vinteren frem til i dag.

Hydro er en av de ledende leverandørene av energieffektive fasadeløsninger i Europa og er kjent i markedet gjennom merkevarene Wicona, Technal og Domal.

– Vi ser at etterspørselen etter fasadeløsninger til energinøytrale og energipositve bygg vil øke dramatisk de nærmeste årene, som følge av strengere byggeforskrifter og et ønske om en grønn fremtid. Dette åpner mange forretningsmuligheter for Hydro, sier Ringvold.

Også i "kalde" Norge

Han viser til at klimabelastningen i Bellenberg er den samme som langs kysten i Norge, for eksempel i Porsgrunn.

Hydro gikk nylig inn i en allianse, Powerhouse, sammen med Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta og miljøstiftelse Zero med formål å bygge Norges første energipositive bygg. Powerhouse skal vise at energipositve næringsbygg er mulig – også i kalde Norge.

Målet er at et vellykket signalbygg skal vise vei, slik at Norge ikke bare får ett, men mange energipositive bygg. Powerhouse tar sikte på å offentliggjøre det første prosjektet i løpet av sommeren.

Recommended for you