Skip to content

Hydro installerer ny miljøteknologi i Årdal

Hydros teknologisenter i Årdal skal installere et anlegg for å rense svoveldioksid (SO2) fra avgassen i aluminiumproduksjon. Anlegget vil redusere utslippet fra teknologisenteret med 200 tonn per år. Det er det første anlegget av denne typen i industriell sammenheng.

– Vi har en tid vurdert SO2-rensing i Årdal og har nå funnet en ny løsning som kan gjennomføres i praksis, og som vil rense minst 95 prosent av svovelutslippene. Installasjonen vil i tillegg bli gjennomført uten ekstra utslipp eller produksjonstap, sier Are Dyrøy, ansvarlig for miljøteknologi i teknologienheten til Hydros forretningsområde Primærmetall.

Renseanlegget for gjenvinning av fluor ble ved utvidelsen av teknologisenteret i 2008 bygd uten rensetrinn for SO2, ettersom metallverket i Årdal hadde utslippskonsesjon for det økte utslippet. En standard løsning for rensing av SO2 ville økt prosjektkostnadene betydelig, og i stedet ble det satt i gang studier for hvordan rensing kunne implementeres på et senere tidspunkt.

I samarbeid med leverandøren Alstom er det nå utviklet en løsning som kan installeres i full skala. Det er det første i verden av denne typen renseanlegg.

Det nye renseanlegget gjør at Årdal metallverk totalt også vil møte forventede og strengere krav til utslipp av svoveldioksid.

Støtte fra Miljøfondet

Svoveldioksid kommer fra produksjon av aluminium og forbruk av anoder i den elektrokjemiske prosessen. Anoder inneholder svovelholdig petrolkoks, som igjen danner SO2 når anoden blir forbrukt.

– Dette er et interessant prosjekt, både fordi det blir installert under full drift ved teknologisenteret, og fordi vi også må lære å drive aluminiumproduksjon med anodekvaliteter som kan inneholde mer svovel. Dersom svovelinnholdet stiger i anodene, vil minst 95 prosent av all svoveldioksid bli renset i det nye anlegget, sier Knut Omholt Austreid, teknologiansvarlig i Primærmetall. 

Det nye anlegget har en forventet kostnad på 35 millioner kroner, og anlegget skal etter planen være i full drift høsten 2012. Til iverksetting av tiltaket har prosjektet også mottatt støtte fra Prosessindustriens Miljøfond, som ble etablert i 2001 av Norsk Industri og Miljøverndepartementet med formål å planlegge og finansiere reduksjoner i SO2-utslippene fra norsk prosessindustri.

Prosjektet som har ledet frem til beslutningen om å investere i ny miljøteknologi, har vært et samarbeid mellom teknologimiljøet i Primærmetall, Årdal metallverk og den sentrale HMS-avdelingen i Hydro.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi har fått til et tverrfaglig samarbeid, der teknologi- og driftsmiljøet i tett samarbeid med HMS-avdelingen har lykkes i å finne en teknisk god løsning som blir installert mens anlegget er i drift. I tillegg har vi også lykkes i å få støtte fra Miljøfondet til et godt miljøprosjekt, sier Dyrøy.

Recommended for you