Skip to content

Hydro kaprer ordrer på aluminiumrør til solvarmefangere

Hydro har fått de første ordrene på levering av aluminiumrør til solvarmefangere. Dermed har selskapet tatt lederrollen i Europa når det gjelder å innføre aluminiumrør til erstatning for tradisjonelle rør i kobber for termiske solfangersystemer.

Hydro mottok nylig ordrene fra Solarbayer GmbH i Tyskland og det polske selskapet Hewalex, som skal anvende aluminiumrør i sine respektive systemer for å fange opp solvarme, i hovedsak i tilknytning til flate panelløsninger som er montert på taket til boliger eller industribygg.

Hydro framstiller rørene ved sitt produksjonsanlegg for presisjonsrør i Tønder i Danmark.

De flate panelsolfangerne representerer den dominerende teknologien for å utnytte solvarme i Europa. Aluminium har allerede begynt å erstatte kobber som det foretrukne materialet i selve panelet, og nå er de første aluminiumrørene også på vei inn i dette markedsområdet.

– Vi tilbyr aluminiumlegeringer som kan motstå korrosjon utover forventet levetid for systemene, sier Salvador Biosca, som er ansvarlig for Hydros virksomheter innenfor presisjonsrør i aluminium.

I desember fikk Hydro resultatene fra noen av de tøffeste testene som er utført for høytemperaturkorrosjon, i samarbeid med instituttet Solartechnik Prüfung Forschung (SPF) i Sveits. Testene, som simulerte en brukstid på 20 år, bekreftet at aluminiumrør som er produsert med Hydros legering HyLife™ Solar er egnet til bruk i solvarmeanlegg, og at de kan forventes å ha en levetid som er dobbelt så lang som bransjens standardgaranti på 10 år.

Fokus på applikasjoner og utvikling

Biosca påpeker at den spesielle legeringen for solvarmefangere bare er en del av selskapets tilbud til solenergibransjen.

– Vi er en global leverandør med fokus på applikasjoner og utvikling, sier han.

– Vi samarbeider med eksisterende og potensielle kunder om produkter og løsninger som kan betraktes som nyskapende, og dette er noe kundene finner attraktivt. Med de nye ordrene håper vi at industrien for termiske solfangere tar en nærmere titt på potensialet i aluminium.

Solarbayer GmbH leverer systemer for fornybar energi til bolighus og industriell bruk, hovedsakelig i selskapets hjemmemarked Tyskland. Produkt-utvalget omfatter en panelfanger som med sin høye ytelse regnes som en av de mest effektive solvarmesystemene på markedet.

Hovedproduktet til det polske selskapet Hewalex er solfangeren KS2000. Flere institutter, deriblant SPF i Sveits, har med positive resultater testet effektiviteten og energiytelse til KS2000.

Recommended for you