Skip to content

Samarbeid med MIT om effektiv resirkulering av aluminium

Hydro har innledet et samarbeid med Massachusetts Institute of Technology (MIT) om å utvikle modeller og utarbeide analyser for å optimalisere resirkuleringen av aluminium.

Hydro har 19 anlegg for omsmelting av aluminium i Asia, Amerika og Europa. Ved stadig flere av dem satser selskapet på resirkulering i tillegg til omsmelting av prosesskrap.

Hydro smeltet i fjor om mer enn en million tonn metall. Av dette var 260.000 tonn resirkulert metall – brukt aluminium fra emballasje, bygg-produkter, biler og mye annet. Selskapets strategi er å øke denne resirkuleringen betydelig innen 2020 – til i størrelsesorden en million tonn.

Urban gruvevirksomhet

Planene om å bygge et nytt resirkuleringsanlegg på Karmøy er en del av satsingen. En av fordelene ved resirkulering er at det krever bare fem prosent av den energien som skal til for å produsere aluminium første gang.

I tillegg er kildene til råvarer som oftest i nærheten av markedet og Hydros omsmelteanlegg. Det gir store fordeler blant annet med tanke på transport og har gitt opphav til begrepet "urban mining" – urban gruvevirksomhet.

Konkurransefortrinn

– Å resirkulere så effektivt og lønnsomt som mulig kan bli et nytt viktig konkurransefortrinn for Hydro som et integrert aluminiumselskap, sier Hydro-forsker Hans Ole Riddervold.

– Brukt materiale kommer fra mange forskjellige kilder, består av en lang rekke forskjellige legeringer, og sammensetningen av skrapet varierer over tid. Hvordan kan vi planlegge og håndtere dette så effektivt og lønnsomt som mulig?

Fra ”problem” til styrke

For å finne ut av det har Hydro i 2011 innledet et nytt samarbeid med MIT i Cambridge i Massachusetts i USA. Forskningsprosjektet bygger videre på et
20-årig samarbeid mellom selskapet og den anerkjente amerikanske forskningsinstitusjonen.

– Vi har stor tro på dette prosjektet, sier Helge Jansen, forskningsdirektør i Hydro.

– Blant annet skal vi prøve å finne ut hvordan "problemer" i form av legeringer kan bli en fordel i håndteringen av resirkulert materiale.

Verdi i legeringer

Den store variasjonen i ulike legeringer er i utgangspunktet en utfordring. Samtidig utgjør legeringsmaterialene, for eksempel silisium, en betydelig verdi som kan utnyttes om man bare er i stand til å håndtere dem på en best mulig måte.

Recommended for you