Skip to content

Statssekretær Jeanette Iren Moen i Nærings- og handelsdepartementet utpekte både metallverket på Karmøy og Raufoss Couplings-enheten til Kongsberg Automotive som vinnere, og de er dermed begge blitt "Årets Lean Bedrift 2012".

Prisen ble delt ut under årskonferansen til Lean Forum Norge i Oslo. Kriteriene for tildeling av prisen er at bedriften skal ha tatt i bruk Lean-teknikker og tankegang for å oppnå økt produktivitet, innovasjon og gode arbeidsplasser.

I Hydro kommer dette til uttrykk blant annet gjennom det egenutviklete produksjonssystemet AMPS (Aluminium Metal Production System), som anvendes av alle selskapets heleide aluminiumverk. Aluminiumverket på Karmøy har gjennom mange år arbeidet med AMPS, og dette har bidratt til gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitet og lavere kostnader.

I sin nominering av Karmøy-verket viser styret i Lean Forum Norge til at bedriften siden 2010 har redusert kostnadene med 90 dollar per tonn produsert aluminium, mens kapitalbindingen er redusert med 15 prosent siden 2009. Sykefraværet har gått ned fra seks til 3,8 prosent siden 2007. I tillegg blir det pekt på at det har vært en stor reduksjon i antall klager og reklamasjoner fra Karmøys kunder.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}