Skip to content

Arkitektstudenter skal lage energipositive fasadeløsninger

Mandag gikk startskuddet for en fire-dagers workshop for arkitektstudentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Studentene skal lage fysiske modeller som viser hvordan fasaden kan bidra til energipositive løsninger for bygg.

Workshopen ble innledet med gjesteforelesninger fra et knippe eksperter på energipositive bygg. En av dem, Philipp Mueller som er Zero Energy Building (ZEB)-konsulent i Hydro, understreker hvor viktig det er at arkitektstudentene ser de mange mulighetene som ligger i fasaden.

- En god fasade har en rekke egenskaper som kan bidra til å redusere energibehovet i bygg på en naturlig måte. I tillegg gir fasaden muligheter til å integrere aktiv energiproduksjon i bygg, sier Mueller.

Cathrine Vigander og Philipp Mueller
SAMARBEID: Cathrine Vigander fra Element Arkitekter AS og Philipp Mueller fra Hydro er enige om at samarbeid er viktig for å få til plusshus (foto: Hung Quoc Tran Pham)

- Når det legges til rette for innslipp av naturlig dagslys får man optimale lysforhold, samtidig som det minsker behovet for kunstig belysning. Det er en vinn-vinn situasjon for å oppnå optimalt energiforbruk, komfort og velvære, fortsetter han.

Viktig arrangement

Cathrine Vigander, daglig leder og partner i Element Arkitekter AS og timelærer ved AHO, sier studentene er opptatt av å utforske nye muligheter som kan bidra til energipositive løsninger.

- Fokus på energi og miljø er en selvfølge og det er viktig å utvikle studentenes tverrfaglige kunnskap, sier Vigander om workshopen som arrangeres av AHO og Hydro.

Hensikten med arrangementet er å øke andreårsstudentenes kunnskap om glass, aluminium og fasadens muligheter i et arkitektonisk og energivennlig perspektiv.

- Studentene er dyktige og har stor kapasitet, så vi har lagt til rette for at de kan være innovative og utfordre dagens løsninger, forteller Vigander.

Spisskompetanse og samarbeid

Hydro har spisskompetanse i utvikling av produkter og løsninger for nullutslippsbygg og plusshus. Mueller mener det er viktig å dele kunnskapen med fremtidens arkitekter.

- Hydro utvikler fasadeløsninger for energieffektive og energipositive bygg. Dette er fremtidens bygg, som dere skal tegne mange av, sa Mueller til studentene.

Mueller får følge av Vigander som mener at det er viktig å skape tilknytning mellom studentmiljøet og industrien.

- Ved at Hydro bidrar med sin kompetanse om aluminium og energipositive løsninger i slike arrangementer, kan vi skape tettere kontakt mellom undervisning og industri, sier Vigander.

- Teknologi og arkitektur henger sammen, og det er viktig å fokusere på fremtidens arkitekter og ingeniører som skal utvikle fremtidens løsninger, legger hun til.

Praktisk workshop

I løpet av workshopen skal studentene som er fordelt på ti grupper, utvikle og presentere hver sin modell av fasader som bidrar til energipositive løsninger. Materialene de skal benytte er glass, aluminium og isolasjon.

Torsdag 1. mars skal studentene presentere sine løsninger og modeller. Da kommer også Hydros konsernsjef Svein Richard Brantzæg for å betrakte og inspireres av workshopens resultater.
 

Recommended for you