Skip to content

Generalforsamlingen vedtar utbytte på 0,75 kroner per aksje

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjente i dag alle de foreslåtte postene på agendaen, inkludert forslaget om utbytte på 0,75 kroner per aksje.

Utbyttet blir utbetalt 22. mai 2012 til dem som er registrert som aksjonærer per 11. mai i Verdipapirsentralen (VPS).

Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 9. mai.

Protokollen og annen informasjon fra generalforsamlingen er vedlagt på denne siden

Recommended for you