Skip to content

Hydro vurderer å stenge ned all produksjon ved aluminiumverket i Kurri Kurri i Australia

Etter å ha stengt ned en produksjonslinje ved aluminiumverket i Kurri Kurri i januar har Norsk Hydro ASA nå startet en konsultasjonsprosess med lokalt ansatte for å se på nedstenging av den resterende produksjonen.

– Våre ansatte i Kurri Kurri har jobbet hardt for å bedre verkets kostnadsposisjon, og alle steiner er snudd. Til tross for omfattende innsats for å forbedre lønnsomheten er det fortsatt en svært utfordrende situasjon i Kurri Kurri, sier Hilde Merete Aasheim, konserndirektør for Hydros forretningsområde Primærmetall.

Lønnsomheten i Kurri Kurri lider under den fortsatt svake makroøkonomiske situasjonen med lave aluminiumpriser og usikre markedsutsikter, i tillegg til en sterk australsk dollar.

Etter en nøye gjennomgang er det klart at aluminiumverket ikke vil være lønnsomt i det korte tidsbildet med dagens markedspriser. I tillegg vil den langsiktige levedyktigheten være negativt påvirket av en rekke faktorer, deriblant økte energikostnader og CO2-avgifter.

– Tapene er betydelige, og det er ikke tegn til bedring i det korte bildet. Vi har derfor startet en konsultasjonsprosess om full nedstenging i nær dialog med ansatte, fagforeninger og lokalsamfunn, sier Aasheim.

Dersom Kurri Kurri stenges helt ned, vil Hydro betjene kunder og kontrakter gjennom sitt globale distribusjonsnettverk for aluminiumprodukter.

Kurri Kurri-anlegget, som er heleid av Hydro, har tre produksjonslinjer og en total årlig produksjonskapasitet på 180.000 tonn primæraluminium. Etter nedstengingen av en produksjonslinje i januar 2012, er den årlige produksjonen 120.00 tonn.

Verket ligger nær Newcastle i New South Wales og har 344 ansatte. Bokført verdi for Kurri Kurri er om lag 1,1 milliarder kroner.

IR + media

Recommended for you