Skip to content

Studenter og professorer ved Qatar University og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) samarbeider med representanter fra industriselskapene Qatar Petroleum og Hydro, som sammen eier aluminiumselskapet Qatalum.

Alle er interessert i aluminium og er ivrige etter mer kunnskap om egenskaper og mulige anvendelser for det allsidige metallet.

Kompetanseoppbygging

Hydro og NTNU har arbeidet med aluminiumlegeringer i flere tiår, mens man i Qatar ønsker å bygge opp kompetansen på aluminium og kan bidra med kunnskap om hvordan aluminiumlegeringer påvirkes av klimaet i Midtøsten, spesielt under varme og fuktige forhold.

Som en del av dette samarbeidet setter olje- og gasselskapet Qatar Petroleum opp testrigger for å teste korrosjonseksponering på flere materialer, blant annet to viktige legeringer produsert av Qatalum. Testingen skal foregå under de rådende klimaforholdene i Qatar over en periode på to-tre år.

Samtidig drøfter fem studenter ved Qatar University – to kvinner fra Qatar og tre menn (en fra Qatar) – hvordan de kan gjennomføre realistiske korrosjonstester der den naturlige eksponeringen akselereres gjennom tilsetting av saltsyre og andre kjemikalier. Drøftingen foregår under oppsyn av Trond Furu fra Hydro, Hans Jørgen Roven fra NTNU og Roy Johnsen fra Qatar Petroleum, samt Elsadig Mahdi og Adel Mohamed fra Qatar University.

De fem studentene fra Qatar University samarbeider med tre masterstudenter fra NTNU i Trondheim. Alle studentene arbeider med legeringer som er viktige for Qatalum, og de er blitt enige om testparametre som vil utfylle hverandre, og om å utveksle data på e-post etterpå. De to teamene har hatt sitt første møte ved NTNU i september, og har planer om et oppfølgingsmøte ved Qatar University i januar for utveksling av resultater og videre diskusjon.

I tillegg til å forske på korrosjon under værharde forhold vil studentene gjennomføre utmattingstester og testing av styrke og smidighet på aluminiumlegeringene. Prøveeksemplarene bearbeides og klargjøres både ved NTNU og ved Qatar-universitetets eget verksted, mens testingen utføres på testrigger i ulike avdelinger ved de to universitetene.

Viktig samarbeid

− Tilgang på utstyr er sjelden noen problemstilling i Qatar, men vi lærer opp folk i hvordan de kan gjøre best mulig bruk av de avanserte maskinene for aluminiumlegeringer. Samarbeidet mellom Qatar University, NTNU, Hydro og Qatalum er verdifullt for oss, fordi det øker kunnskapen og trekker studenter til maskinteknikk og avanserte materialer, sier sjefforsker Roy Johnsen i Qatar Petroleum. Johnsen har et års permisjon fra NTNU med oppgave å bygge opp et senter for forskning og teknologi i Qatar Petroleum.

− Det omfattende samarbeidet er av stor verdi for Qatalum. Studenter og fagfolk ved Qatar University blir utfordret på nye områder og kan skape en framtidig karriere i aluminiumindustrien, enten det er i Qatalum eller hos kunder av Qatalum, for eksempel i engineeringselskaper der grunnleggende kompetanse på aluminium er viktig, sier Hydros programleder Trond Furu.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}