Skip to content

To nye styremedlemmer i Hydro

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA valgte fredag to nye medlemmer til selskapets styre, Dag Mejdell og Victoire de Margerie.

Dag Mejdell er utnevnt som nytt styremedlem fra 25. mai 2012, og styret blir utvidet med et styremedlem.

Bente Rathe fratrer fra styret og vil bli erstattet av Victoire de Margerie fra 1. oktober 2012. Inge K. Hansen vil overta som nestleder etter Bente Rathe fra 1. oktober 2012.

Etter fredagens valg består styret i Norsk Hydro ASA av styreleder Terje Vareberg, nestleder Bente Rathe (til 1. oktober 2012), de aksjonærvalgte styremedlemmene Inge K. Hansen (nestleder fra 1. oktober 2012), Finn Jebsen, Liv Monica Bargem Stubholt, Tito Martins, Eva Persson og Dag Mejdell, samt de ansattvalgte styremedlemmene Billy Fredagsvik, Sten Roar Martinsen og Ove Ellefsen.

Victoire de Margerie vil gå inn i styret som aksjonærvalgt styremedlem 1. oktober 2012.

Valgperioden for styret i Hydro er to år. I år var de aksjonærvalgte medlemmene på valg.

Dag Mejdell (født 1957) er fra Oslo og er konsernsjef i Posten Norge AS. Han er styreleder i International Post Corporation og arbeidsgiverforeningen Spekter, samt nestleder i Evry ASA og SAS AB. Mejdell har også styreverv innen Posten-konsernet.

Victoire de Margerie (født 1963) er fra Paris og er selvstendig næringsdrivende, og er styreleder og administrerende direktør for Rondol Technology Ltd. Hun er i tillegg styremedlem i Ciments Français, Morgan Crucible og Eurazeo.

Recommended for you