Skip to content

Vale har solgt aksjer i Hydro

Det brasilianske gruveselskapet Vale S.A. lanserte mandag et tilbud om å selge aksjer i Norsk Hydro ASA, gjennom et heleid datterselskap. Gjennom en såkalt "bookbuilding"-prosess solgte Vale 407.122.241 aksjer i Hydro.

Etter gjennomføring av transaksjonen, forutsatt ingen utøvelse av overtildelingsopsjon, har Vale reduserte sin eierandel, gjennom et heleid datterselskap, fra 447.834.465 aksjer til 40.712.224 aksjer og dermed redusert sin eierandel i Hydro fra 21,6 prosent til 2,0 prosent av utstedte aksjer, og slik redusert sin eierandel i Hydro under 5 prosent-grensen satt i den norske verdipapirhandelloven, 4-2.

Hvis overtildelingsopsjon utøves fullt ut, vil Vale ikke eie aksjer i Hydro.

Aksjer som har blitt solgt av Vale, er kjøpt av et antall investorer.

Recommended for you