Skip to content

Mer enn 50 millioner kroner i samlet bidrag til Redd Barna

Hydro og Redd Barna har hatt en samarbeidsavtale siden 1987, og det samlede bidraget er nå over 50 millioner kroner.

Redd Barna er imidlertid bare en av de mange organisasjonene Hydro støtter, og det ble brukt til sammen 27 millioner kroner på samfunnsinvesteringer, veldedighet og sponsorstøtte i 2013.

– Det å gi noe tilbake til samfunnet og bidra til livskraftige lokalmiljø ligger i kjernen av Hydros forretningsmodell. Selv om det viktigste bidraget vi gir til lokalsamfunnene er å utvikle naturressurser og skape lokale arbeidsplasser, ønsker vi også å gi økonomisk støtte til andre organisasjoner og tiltak, sier Hydros kommunikasjonsdirektør, Inger Sethov.

Redd Barna

Barn representerer framtiden, og det er derfor Hydros har støttet Redd Barna siden 1987. Støtten startet som et grasrottiltak, hvor ansatte i Hydro ga et månedlig trekk i lønn som støtte til organisasjonen. På bakgrunn av dette startet senere Redd Barna sin Lønnsgiv-ordning, som i dag omfatter mer enn 100 norske bedrifter.

– Vi er veldig stolte over å se hvor mye det er vi har gitt i samlet støtte til Redd Barna. Dette startet som et initiativ på grasrota i Hydro, og viser hva enkeltpersoners tanker og handlinger kan føre til. Gjennom fortsatt støtte til organisasjoner som Redd Barna håper vi å hjelpe flere barn og unge til å kunne realisere sine ønsker og gjennom det bidra til en positiv lokal og global utvikling, sier Sethov.

I dag er det årlige bidraget om lag 1,6 millioner kroner. Bidraget gis delvis som en gave gjennom Hydros årlige julegave til sine ansatte. Hydro gir også 1 krone til Redd Barna for hver av selskapets drikkebokser som resirkuleres i Norge.

− Redd Barna Norge er svært takknemlig for gaven fra Hydro, som gir et viktig bidrag til Redd Barnas arbeid. Hydro er blant våre mest verdifulle hovedsamarbeidspartnere. Det frivillige lønnstrekket fra Hydros ansatte sikrer god skolegang for barn i Etiopia, Uganda og Nicaragua. Bidraget som inngår i samarbeidsavtalen, pluss de Hydro-ansattes julegave, støtter Redd Barnas visjon om en verden der alle barn har rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse.

Vårt mandat er å inspirere til gjennombrudd i hvordan verden behandler barn og å oppnå umiddelbare og varige endringer i barns liv. Støtten fra Hydro er et viktig bidrag som hjelper oss i arbeidet med å oppfylle dette mandatet, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd barna Norge.

Mennesker, planet og muligheter

De økonomiske bidragene til Redd Barna er en viktig del av Hydros strategi for samarbeid og samfunnsinvesteringer, som er rettet mot aktører og prosjekter i de tre kategoriene mennesker, planet og muligheter.

– Vi jobber langsiktig med de fleste samarbeidspartnerne våre, for å sikre at støtten gir god nytte. Samfunns- og miljøeffekten av investeringene våre er viktig når vi evaluerer aktuelle og framtidige samarbeid, og også gjennombrudd i teknologi og forskning. Vi vil alltid være velvillig innstilt til tiltak som bidrar til endring og bærekraftig utvikling både globalt og lokalt, sier Sethov.

Recommended for you