Skip to content

Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge hvert år.

Alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 10.000 kroner med 25 prosent rabatt. 82 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 336 aksjer hver til kurs 22,28 kroner. Totalt antall aksjer allokert og overført 30. april 2014 er 921 984. Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 29.165.988 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.039.832.288.

Følgende primærinnsidere har under overnevnte ordning hver tegnet 336 aksjer (se også børsmelding fra 1. april 2014):

Navn Ny beholdning
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  160 565
Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik 21 075
Konserndirektør Wenche Agerup 55 034
Konserndirektør Arvid Moss 117 685
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim 50 699
Konserndirektør Johnny Undeli 53 194
Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik 3 162
Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen 3 547
Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen 4 218
Direksjonssekretær Anne-Lene Midseim 3 403

 

Recommended for you