Skip to content

– Skal vi lykkes med gjenplantingen må vi ha ambisjoner utover standarder, lover og regler

Alberto Fabrini, konserndirektør for Bauksitt & Alumina, sier Hydro har som ambisjon å få skogen som er påvirket av bauksittutvinning tilbake til samme eller bedre tilstand enn den var i før gruveaktiviteten.

På et seminar om klima og biologisk mangfold i Belem i Brasil onsdag 18. november, la Fabrini vekt på Hydros ambisjon: Å skaffe dybdekunnskap om gjenplanting for å kunne gjøre selskapets miljøpåvirkning så liten som mulig.

Lavest mulig miljøpåvirkning et bransjeansvar

– Det er vårt ansvar å trå forsiktig og ha store ambisjoner. Globalt står vi overfor store utfordringer, både når det gjelder klimaendringer og tap av biologisk mangfold - og det er ingen steder det gjelder mer enn her i Amazonas. Vi som bransje må bruke vår kreativitet og kompetanse for å redusere miljøpåvirkningen, sa Fabrini.

Hydro samarbeider med Universitetet i Oslo og tre brasilianske forskningsinstitusjoner – Federal University of Pará (UFPA), Federal Rural University of the Amazon (UFRA) og Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) – i gjenplantingsarbeidet i Para. Seminaret samlet forskere og regjeringsrepresentanter fra både Norge og Brasil for å utveksle og drøfte forskningsresultater så langt. Parallelt med konferansen har Norges Forskningsråd og den brasilianske delstaten Para undertegnet en intensjonsavtale om akademisk samarbeid og utveksling.

I sin tale sa Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon at han var stolt over resultatene som er oppnådd så langt gjennom felles innsats fra Norge og Brasil. – Det er kun ved å forene forskere, myndigheter og privat sektor at vi kan finne løsningene på de miljøproblemene planeten vår står overfor, sa han.

Gjøre mer enn lover og regler tilsier - for å sette en ny standard

– Vi har stor tro på at vårt metall er en del av klimaløsningen. Men for å lykkes må vi jobbe hardt for å redusere miljøpåvirkningen i hele verdikjeden, og særlig her i Brasil. Når vi driver gruvevirksomhet for å utvinne bauksitt påvirker vi miljøet - og det er en påvirkning vi gjerne vil skal være så liten som mulig, sa Fabrini.

For at Hydro skal lykkes er det viktig at man gjør enda mer enn det lover og regler tilsier.

– Vi vil ikke bare ligge på standarden - vi ønsker å sette nye standarder og demonstrere beste praksis, sa Fabrini, og la til: – For Hydro vil det å være åpen, ærlig og pålitelig gi oss et konkurransefortrinn. Hydro er kommet til Para for å bli, og vi ser fram til et bredt samarbeid for å få en bærekraftig industri-, samfunns- og miljøutvikling i lokalsamfunnene vi er en del av.

Recommended for you