Skip to content

Aluminium viktig byggekloss i lavkarbonsamfunnet

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft holder i høst dialogmøter flere steder i landet. Mandag 2. oktober var de i Kristiansand, hvor også leder for Energi, Arvid Moss, var til stede for å presentere Hydros svar for å oppnå lavkarbonsamfunnet – nemlig aluminium.

Ekspertutvalget, som består av Connie Hedegaard, som tidligere ledet EUs klimaarbeid, og Idar Kreutzer, leder av Finans Norge, skal i høst fremme forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Gjennom å engasjere næring- og arbeidsliv, miljøorganisasjoner og andre relevante aktører skal utvalget bidra til en opplyst offentlig debatt. Gjennom dette var det også naturlig at Hydro kom på banen, og Arvid Moss har klare budskap om veien mot lavkarbonsamfunnet.

En ledende rolle

– Den planlagte teknologipiloten på Karmøy kan bli et håndfast bevis på vår tro på Norge som industriland i det lange, grønne perspektivet. Vi bygger denne piloten i Norge fordi vi har tro på aluminium som fremtidens metall – som lett, sterkt, formbart og uendelig resirkulerbart er aluminium en svært viktig byggekloss når verden skal over i lavkarbonsamfunnet, sier Moss.

Han understreker også Norge allerede er blant de ledende innen teknologi, innovasjon og driftskompetanse. Dette fra flere tiår med satsing og erfaring innenfor aluminium, energi og kraftforedlende industri.

Industrien er avhengig av kunnskapssamfunnet, og kunnskapssamfunnet er avhengig av industrien. Dette er et gjensidighetsforhold mener Moss.

– Samtidig er kunnskap ferskvare. Akkurat som samfunnet nå krever livslang læring av oss alle, må vi også hele tiden være bedre, mer effektive og innovative i dag enn vi var i går. Derfor er vi i Hydro så fokusert på å være ledende på kunnskap, innovasjon og prosess- og produktutvikling innenfor aluminium, sier han.

Om man skal tro at man en dag når fram til lavkarbonsamfunnet, mener Moss at man samtidig må tro på at man også klarer å etablere en faktisk lavkarbonøkonomi som premierer de med små utslipp og straffer de med store.

– Vi i Hydro har «nye 100 år som slagord fordi vi er så sterke i troen på aluminium som fremtidens metall, og på Norges muligheter som verdensledende på produktivitet og klimafotavtrykk innenfor denne spennende industrien.

Recommended for you