Skip to content

Brandtzæg-portrett i Metal Bulletin

“Jeg er optimistisk på vegne av aluminium, “ sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i septemberutgaven av det prestisjetunge industrimagasinet Metal Bulletin.

Magasinet intervjuer Brandtzæg og kommer blant annet innom hvordan “aluminium har gått gjennom livet hans som en kontinuerlig tråd siden ungdommen”, hele veien frem til ledelsen av et av verdens fremste aluminiumselskaper.

Artikkelen lager også et personlig portrett av Brandtzæg, som “fremstår både stolt og ydmyk, vennlig og formell, og uten å være pretensiøs».

Du kan lese hele artikkelen (på engelsk) ved å laste ned PDFen i høyre kolonne.

Recommended for you