Skip to content

Norge 203040 – grønne muligheter for næringslivet

Ledende norske næringslivsaktører har lansert klimarapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter».

Klimaendringene er både vår største utfordring og vår store mulighet. Ti store norske bedrifter har gått sammen om å vise hvordan vi kan nå målet om 40 prosent reduksjon i klimautslipp innen 2030, og samtidig skape verdier uten nye subsidier.

Bakgrunn for rapporten

20. oktober mottar statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft rapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter». Tittelen refererer til målet om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Rapporten inneholder konkrete eksempler på hvordan Norges naturgitte og opparbeidede fortrinn kan brukes til grønn forretningsvirksomhet. Potensialet frem mot 2030 er særlig stort innen høyteknologisk industri, utslippsfri transportsektor og bioøkonomi.

Deltakere i initiativet: DNV GL, Hydro, Kongsberg, Posten/Bring, Ruter, Sparebank1, Statkraft, Statnett Storebrand og Umoe. Med seg har de sterke støttespillere i WWF, Xynteo og Zero.

Les rapporten her 

Recommended for you