Skip to content

Norsk Hydro: Hydros deleide aluminiumfabrikk Alouette enig om vilkår for forsyning av elektrisitet

Hydros deleide aluminiumfabrikk Alouette i Canada og regjeringen i Quebec har blitt enige om nye vilkår for eksisterende kraftforsyning i perioden 2017 til 2029. Etter signeringen av avtalen, som setter den nye kraftprisen, vil detaljer i avtalen med elektrisitetsleverandøren Hydro Quebec bli ferdigstilt.

Kraftprisen i den nye kontrakten vil være bundet til markedsprisen for aluminiun. Vilkårene er fastsatt for perioden 2017 til 2029, og gjelder totalt 8,5 TWh (965 MW) på årlig basis.

Aluminerie Alouette er lokalisert i Sept-Îles, Canada, og er den største aluminiumfabrikken i Nord Amerika med en årlig produksjonskapasitet på 600,000 tonn primæraluminium. Alouette er 20% eid av Hydro Aluminium AS.

Recommended for you