Skip to content

Statsministeren besøkte Hydro Karmøy

– Aluminiumsproduksjon er viktig for fremtiden, sa statsminister Erna Solberg da hun tirsdag gikk over tomten hvor Hydro planlegger pilotfabrikk på Karmøy.

Statsminister Erna Solberg besøkte Karmøy samme dag som hun også hadde et innlegg på Energirike-konferansen i Haugesund, og statsministeren sparte ikke på superlativer da hun omtalte Hydros satsning på aluminium i Norge:

– Vi har tradisjon, kunnskap og kompetanse for å produsere aluminium i Norge. Dette må vi ta vare på, sa Solberg som mener det er viktig å posisjonere seg for fremtidig vekst i bransjen.

– Aluminium er fremtidens metall, og behovet kommer til å øke i årene som kommer, sier Solberg til Haugesunds Avis.

Med seg i følget til Karmøy, hadde statsministeren Olje- og energiminister Tord Lien og energipolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup. Følget ble tatt imot av Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg, sammen med fabrikksjef på Karmøy, Trond Olaf Christophersen, og konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Inger Sethov.

– Dialogen vi har med myndighetene er svært viktig for Hydro og for satsningen vi ønsker å opprettholde i Norge fremover, sier Brandtzæg og skryter av hvordan myndighetene spiller på lag med industrien gjennom offentlige støtteordninger som for eksempel klimateknologifondet som Enova disponerer.

Brandtzæg var også invitert til å holde et innlegg på den årlige Energirike-konferansen som gikk av stabelen i Haugesund tirsdag. Temaet for konferansen var energi og omstilling, og i sitt innlegg poengterte Brandtzæg viktigheten av samspillet mellom industri, kunnskap og politikk, noe han mener teknologipiloten på Karmøy er et godt eksempel på.

– Norge er verdensledende på kunnskap om metallurgi. Når det politiske Norge i tillegg stiller opp med gode støtteordninger som fremmer bruken av grønn teknologi, ligger mye til rette for at vi skal kunne realisere piloten på Karmøy, sier Brandtzæg og viser til at Enova har vedtatt å støtte prosjektet med 1,5 milliarder kroner.

Konsernsjefen understreket imidlertid at den globale aluminiumindustrien er en tøff skole der karaktersystemet er nådeløst: – De lønnsomme får fortsette, de ulønnsomme får stryk og må legge ned, sier han. Derfor poengterer konsernsjefen at det er nødvendig å skaffe tilveie en totalløsning for kraft som bidrar til lønnsomhet og forutsigbarhet for både piloten og de resterende produksjonsenhetene Hydro har i Norge.

– Jeg er optimistisk og vi jobber ufortrødent videre med å planlegge piloten og håper at vi får på plass de siste brikkene slik at vi kan ta en endelig byggebeslutning tidlig neste år, sier Brandtzæg.

Recommended for you