Skip to content

Norsk Hydro: Hydro signerer ny langsiktig kraftavtale for norsk aluminiumportefølje

Det norske aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs heleide datterselskap Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftavtale med Nordic Wind Power DA, et norsk vindkraft-konsortium, for årlig fast leveranse av mellom 0,6 og 1 TWh kraft i perioden 2020 til 2039.

– Vi er glade for å bidra til realiseringen av vindprosjektet Fosen, det største vindprosjektet på fastlandet i Europa, gjennom å sikre stabilt industrielt avtak av rundt en tredjedel av den årlige produksjonskapasiteten i en betydelig tidsperiode, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Dette viser samspillet mellom industriutvikling i Norge og utviklingen av fornybare energiressurser, sier Brandtzæg.

Kontrakten dekker årlig leveranse av 0,6 terawatt timer (TWh) i 2020, rundt 1,0 TWh årlig i perioden 2021 til 2035, og rundt 0,7 TWh årlig fra 2036 til 2039, som gir omlag 18 TWh totalt over 20-årsperioden.

Kontrakten vil bidra til krafttilførsel til Hydros aluminiumverk, inkludert teknologipiloten på Karmøy, etter at den langsiktige kraftkontrakten med Statkraft utløper i 2020.

De norske vannkraftprodusentene Statkraft (52,1 %) og TrønderEnergi (7,9 %), og Nordic Wind Power DA (40,0 %), bygger Europas største vindprosjekt på fastlandet i Midt-Norge, som inkluderer seks vindparker. Nordic Wind Power DA et investor-konsortium opprettet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, som fokuserer på energisektoren, med støtte fra blant annet den sveitsiske kraftaktøren BKW AG.

Recommended for you