Skip to content

Norsk Hydro: Ny nestleder i styret og to nye styremedlemmer i Hydro

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA valgte torsdag Irene Rummelhoff som ny nestleder og Thomas Schulz og Marianne Wiinholt som nye styremedlemmer i Hydro.

Inge K. Hansen fratrer styret, og vil bli erstattet av Irene Rummelhoff som nestleder fra 26. mai 2016. Eva Persson fratrer også styret. Thomas Schulz og Marianne Wiinholt erstatter Inge K. Hansen og Eva Persson som aksjonærvalgte styremedlemmer fra 26. mai 2016.

Etter torsdagens valg består styret i Norsk Hydro ASA av styreleder Dag Mejdell, nestleder Irene Rummelhoff, de aksjonærvalgte styremedlemmene Finn Jebsen, Liv Monica Bargem Stubholt, Pedro Rodrigues, Thomas Schulz og Marianne Wiinholt, samt de ansattvalgte styremedlemmene Billy Fredagsvik, Sten Roar Martinsen og Ove Ellefsen.

Styret i Hydro er valgt for en periode på inntil to år. I år var de aksjonærvalgte medlemmene på valg. De  aksjonærvalgte styremedlemmene ble valgt for en periode på inntil to år.

Irene Rummelhoff (født 1967) er fra Norge og er konserndirektør for New Energy Solutions i Statoil.

Thomas Schulz (født 1965) er fra Tyskland og er konsernsjef i FLSMidth.

Marianne Wiinholt (født 1965) er fra Norge og er konserndirektør for finans og økonomi i Dong Energy.

Recommended for you