Skip to content

Ny TV-reklame: vår brasilianske historie

Nesten halvparten av Hydro industrielle aktiviteter foregår i dag i Brasil, og ingen land har flere Hydro-ansatte enn Brasil. Våre aktiviteter bidrar til et livskraftig samfunn i staten Pará. Se vår nye, brasilianske TV-reklame som forteller den historien.

Brasil er vår hovedkilde til det viktige råstoffet bauksitt, som brukes i aluminiumsproduksjon. Brasil er også landet der vi har brorparten av våre ansatte.

I staten Pará henter vi ut råmaterialer i Paragominas og Tromebetas, og vi raffinerer bauksitt til alumina ved verdens største alumina raffineri, Alunorte. I tillegg produserer vi 460 000 tonn aluminium årlig, ved vårt deleide verk, Albras.

Ved å slå oss sammen med en av de mest berømte nordmennene i Brasil, Morten Harket fra a-ha, kan vi med stolthet fortelle vår brasilianske historie – og vise hvorfor vi anser aluminium som fremtidens metall.


Recommended for you