Skip to content

Norsk Hydro: Sapa (joint venture) – Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2017

Underliggende EBIT for Sapa i andre kvartal økte sammenliknet med forrige kvartal, som følge av vanlig sesongmessige svingninger men også relatert til forbedret drift.

Sapa forbedret sin underliggende EBIT i andre kvartal 2017 sammenliknet med samme kvartal i fjor, og endte kvartalet på NOK 914 millioner. Kvartalsresultatet er det beste i Sapas historie. Økningen i resultatet var drevet av høyere andel høymarginsalg og interne forbedringer i alle forretningsområdene.

Underliggende EBIT for første halvdel av 2017 økte sammenliknet med samme periode i 2016, drevet av de samme faktorene som beskrevet over.

Netto rentebærende gjeld økte til 3.1 milliarder kroner ved slutten av kvartalet, hovedsakelig grunnet utbetaling av utbytte på 3 milliarder kroner til eierne.

Millioner kroner, untatt salgsvolumerFørste kvartal 2016Andre kvartal 2016Tredje kvartal 2016Fjerde kvartal 2016Første kvartal 2017Andre kvartal 2017
Nøkkeltall Sapa (100%)
Salgsvolum (kmt) 349 366 340 310 355 359
Driftsinntekter 13 905 14 071 13 140 12 210 14 323 15 309
Underliggende EBITDA 901 1 132 812 653 1 100 1 252
Underliggende EBIT 571 804 487 335 778 914
Underliggende resultat 365 540 315 334 562 658
Rapportert EBIT 655 920 497 350 856 781

Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa og Nord-Amerika økte sammenliknet med forrige kvartal med henholdsvis 9 prosent og 3 prosent, grunnet sesongmessig høyere markedsetterspørsel.

I Nord-Amerika økte etterspørselen for ekstruderte produkter med 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen var drevet av sterkere etterspørsel fra bilindustrien og økt aktivitet i bygg- og anleggsmarkedet, mens etterspørsel fra kommersiell transport var synkende.

I Europa økte etterspørselen for ekstruderte produkter med 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Europa opplevde sterkere etterspørsel fra bil- og transportindustrien, i tillegg til et forbedret bygg- og anleggsmarked.

Nøkkeltall for forretningsområdene

Millioner kroner, untatt salgsvolumerFørste kvartal 2016Andre kvartal 2016Tredje kvartal 2016Fjerde kvartal 2016Første kvartal 2017Andre kvartal 2017
Extrusion Europe
Salgsvolum (kmt) 148 157 142 130 154 155
Driftsinntekter 5 366 5 468 4 932 4 565 5 553 5 999
Underliggende EBITDA 349 425 276 221 390 416
Underliggende EBIT 223 304 154 97 274 292
 
Extrusion Nord America
Salgsvolum (kmt) 150 155 149 131 150 151
Driftsinntekter 5 265 5 234 5 183 4 617 5 514 5 753
Underliggende EBITDA 314 362 361 199 437 466
Underliggende EBIT 215 263 260 90 331 353
 
Building Systems
Salgsvolum (kmt) 19 21 18 19 20 21
Driftsinntekter 1 869 1 939 1 680 1 685 1 830 2 044
Underliggende EBITDA 110 210 104 109 155 219
Underliggende EBIT 75 166 67 74 119 183
 
Precision Tubing
Salgsvolum (kmt) 37 40 37 35 36 38
Driftsinntekter 1 620 1 664 1 549 1 543 1 651 1 734
Underliggende EBITDA 144 169 135 161 180 193
Underliggende EBIT 86 112 76 103 123 136
 
Other and eliminations
Underliggende EBITDA -116 -33 -64 -37 -63 -43
Underliggende EBIT -128 -41 -69 -28 -69 -49

Investorkontakt
Kontakt: Stian Hasle
Mobil: +47 97736022
E-post: Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you