Skip to content

Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program

Norsk Hydro ASA har et aksje-basert langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen.

Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Med virkning fra 2017 er programmets innhold endret, til en potensiell godtgjørelse på 30% alle medlemmer av konsernledelsen og utbetaling skal heretter baseres dels på oppnådd kapitalavkastning og dels på kapitalavkastning i forhold til et vektet gjennomsnitt av sammenlignbare selskapers kapitalavkastning.

Følgende primærinnsidere har 3 april 2017 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 48.83 kroner.

 

Navn

Aksjer kjøpt  

Ny beholdning etter LTI-kjøp

President and CEO Svein Richard Brandtzæg 

20 351

230 964

Executive Vice President and CFO Eivind Kallevik

8 222

50 024

Executive Vice President Arvid Moss

8 222

146 692

Executive Vice President Hilde Merete Aasheim   

8 833

81 776

Executive Vice President Kjetil Ebbesberg 

8 715

47 346

Executive Vice President Anne-Lene Midseim

6 571

20 710

Executive Vice President Inger Sethov 

6 012

18 673

Executive Vice President Hanne Karine Simensen 

6 571

19 135

 

Totalt 73 497 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltagerne i Langtidsinsentiv ordningen. Hydro eier etter denne transaksjonen 26 030 663 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2 042 967 613.

I tillegg så har alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 25 000 kroner med 50 prosent rabatt, under en generell aksjeordning som tilbys hvert år. For ansatte som deltar i denne ordningen, så er kjøpskurs 24.41 kroner per aksje, for 511 aksjer, som vil bli solgt fra Hydros posisjon av egne aksjer ved begynnelsen av mai 2017.

Følgende primærinnsidere har under ovennevnte ordning hver avtalt å kjøpe 511 aksjer:

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

- Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik

- Konserndirektør Arvid Moss

- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim

- Konserndirektør Anne-Lene Midseim

- Konserndirektør Inger Sethov

- Konserndirektør Hanne Simensen

- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg

- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik

- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen

- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen

- Direksjonssekretær Ingeborg Margrethe Liahjell

Recommended for you