Skip to content

Vellykket plassering av nye obligasjonslån

Det vises til børsmelding den 18. oktober 2017. Norsk Hydro ASA har i dag utstedt nye usikrede obligasjonslån i det nordiske markedet. Totalt ble det utstedt NOK 3,0 milliarder og SEK 3,0 milliarder i fem ulike transjer:

- 2 år SEK 1 milliard med fast rente og kupong 0,125% p.a. (0,18% reoffer yield)
- 3 år SEK 1 milliard med flytende rente og kupong lik 3m Stibor + 0,75% p.a. (reoffer spread 3m Stibor + 0,52% p.a.)
- 5 år SEK 1 milliard med fast rente og kupong 1,00% p.a. (1,115% reoffer yield)
- 5 år NOK 2 milliarder med flytende rente og kupong lik 3m Nibor + 0,75% p.a. (reoffer - spread 3m Nibor + 0,75% p.a.)
- 7 år NOK 1 milliard med fast rente og kupong 2,5% p.a. (2,548 % reoffer yield)

- Vi er meget fornøyd med prosessen og gjennomføringen av en vellykket plassering av obligasjonslån. Utstedelsen har møtt sterk interesse blant investorer og vi mener å ha oppnådd svært konkurransedyktige vilkår, sier finansdirektør Eivind Kallevik.

Som tidligere annonsert er formålet med obligasjonsfinansieringen generelle selskapsformål og refinansiering av gjeld tatt opp i forbindelse med oppkjøpet av Sapa AS.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og Nordea var tilretteleggere av de nye obligasjonslånene.

Recommended for you