Skip to content

Hydro vurderer kontrakter med Rusal

Hydro har meddelt Rusal at det kan bli nødvendig å erklære force majeure på enkelte kontrakter, ettersom selskapet kan forhindres i å oppfylle sine forpliktelser som følge av sanksjonene innført av USA 6. april, særlig fra 5. juni. Hydro anslår at den potensielle effekten på produksjon og kunder ikke vil være vesentlig, verken oppstrøms eller nedstrøms.

Som globalt aluminiumselskap med aktiviteter gjennom hele verdikjeden og i rundt 40 land over hele verden, samhandler Hydro kommersielt med alle de viktigste selskapene i bransjen. Hydro vil utnytte sin sterke markedsposisjon til å dempe den potensielle effekten av USAs sanksjoner, og tar sikte på å gjøre effekten på kundene så liten som mulig.

USAs sanksjoner har forårsaket usikkerhet i det globale aluminiummarkedet, ettersom de omfatter Rusal, en av verdens største produsenter av primæraluminium. Selv om det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke den globale aluminiumindustrien framover, følger Hydro nøye med på situasjonen og vurderer mulige langsiktige effekter. Hydro tar sikte på å fortsette virksomheten som normalt, samtidig som vi sikrer at selskapet og våre kunder ikke risikerer å bryte USAs sanksjoner mot Rusal. 

Recommended for you