Skip to content

Norsk Hydro: Nytt styremedlem i Hydro

Arve Baade har blitt valgt som nytt styremedlem i Hydro. Baade erstatter Billy Fredagsvik som en av styrets tre ansattvalgte styremedlemmer.

Hydros styre består av styreleder Dag Mejdell, nestleder Irene Rummelhoff, Finn Jebsen, Thomas Schulz, Marianne Wiinholt, Liselott Kilaas samt de ansattvalgte styremedlemmene Arve Baade, Sten Roar Martinsen og Svein Kåre Sund.

Recommended for you