Skip to content

Generalforsamlingen vedtar utbytte på 1,25 kroner per aksje

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjente i dag alle de foreslåtte postene på agendaen, inkludert forslaget om utbytte på kroner 1,25 per aksje.

Utbyttet blir utbetalt 16. mai 2019 til de som er aksjonærer per 7. mai og registrert som aksjonærer per 9. mai i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 8.mai.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt.

Norsk Hydro ASA Generalforsamling 2018 protokoll signert

Recommended for you