Skip to content

Hydro iverksetter omfattende restrukturering av valsevirksomheten

Som et ledd i den strategiske gjennomgangen av Valsede Produkter har Hydro besluttet å iverksette et omfattende restruktureringsprogram for virksomheten. Målet er å styrke lønnsomheten betraktelig.

Hydros valsevirksomhet har de siste årene levert skuffende økonomiske resultater.

– Vi tar nå betydelige grep for å styrke vår lønnsomhet, sier Einar Glomnes, konserndirektør for Valsede Produkter. 

Restruktureringen inkluderer en planlagt nedleggelse av deler av folie-produksjonen ved Grevenbroich, i tillegg til forbedringstiltak på tvers av organisasjonen.

Vår kostnadsposisjon i deler av vår folievirksomhet er for høy, hovedsakelig som følge av arbeidsintensive og manuelle produksjonsprosesser. Vi møter også sterk konkurranse i denne delen av markedet. Som en konsekvens av dette planlegger vi å stenge ned vår hovedlinje for folie, sier Glomnes.  

Hydro annonserte allerede i september 2018 den planlagte nedleggelsen av en annen folielinje innen 31. desember 2019. De to nedleggelsene representerer samlet cirka 30 prosent av den totale folie-produksjonen innen Valsede Produkter.  

Den totale restruktureringen består av en planlagt reduksjon av personalkostnader på opptil 60 millioner euro per år. Dette vil føre til en reduksjon av opptil 735 årsverk. Dette tallet inkluderer en reduksjon på 226 årsverk gjennom den planlagte nedleggelsen av hovedlinjen for folie innen slutten av 2020 og 117 årsverk gjennom nedleggelsen av den tidligere varslede folielinjen innen slutten av 2019. Effektivitetstiltak på tvers av Valsede Produkter vil utgjøre det resterende antallet opp til 735 årsverk og er planlagt å gjennomføres innen 2024, hvor hoveddelen vil skje innen slutten av 2022. Disse tiltakene er nødvendige for å redusere kostnadene og styrke lønnsomheten i Valsede Produkter.    

Totalkostnaden for den planlagte restruktureringen er anslått til å være 160 millioner euro, hvorav 100 til 120 millioner euro vil bli tatt som en avsetning i tredje kvartal 2019. Deler av nedbemanningen vil kreve begrensede investeringer.  

Valsede Produkter vil styrke satsingen på vekstmarkeder som boks- og bilindustrien. Hydro har nylig gjort betydelige investeringer i den nye billinjen (Automotive line 3) ved Grevenbroich, i tillegg til et toppmoderne resirkuleringsanlegg for brukte drikkebokser i Neuss.  

– Våre produkter er anerkjent av våre kunder. Denne tilbakemeldingen er et resultat av vår konsistente produktkvalitet og leveringsevne. Nå er det opp til oss å utnytte vår styrke til å skape bedre resultater, avslutter Glomnes. 

Den 24. september vil Hydro avholde sin investordag. Her vil det komme ytterligere informasjon om restruktureringen og den strategiske gjennomgangen av valsevirksomheten. 

Investor- og mediekontakt:

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt, Head of Investor Relations

Bjørn_Skaar.jpg

Bjørn Skaar

Pressekontakt