Skip to content

Hydro tildelt “Swedish Renewable Energy Award 2019”

Hydro mottar prisen for å ha banet vei for investeringer i fornybar energi og for å ha inspirert andre til å gjøre det samme.

En kvinne og en mann smiler til kamera og holder en pris i resirkulert glass.
"Swedish Renewable Energy Award 2019" ble annonsert på VIND-konferansens 10-årsjubileum i Stockholm onsdag kveld. Tor-Ove Horstad, Senior Vice President og leder for Energy Commercial i Hydro mottok statuetten på vegne av Hydro. Til venstre er Charlotte Unger Larson, CEO i SWEA. Foto: Niklas Palmklint

- Ren, fornybar kraft er kilden til selskapet vårt, og Hydro har en klar strategi for å redusere utslippene fra produksjonen ytterligere. Å øke bruken av ren energi er en viktig bidragsyter for å nå dette målet, sier Arvid Moss, konserndirektør for Hydros forretningsområde Energi.

Pris for å bane vei og inspirere andre

Hydro mottok prisen 23. oktober i Stockholm av Swedish Wind Energy Association (SWEA) på den årlige VIND-konferansen.

- Gjennom langsiktige kraftkjøpsavtaler har Norsk Hydro muliggjort investeringer på rundt 14 milliarder svenske kroner i svenske vindkraftprosjekter som vil produsere nesten 4 TWh per år til sammen. Dette tilsvarer den årlige produksjonen til en halv atomreaktor og vil redusere klimagassutslippene med rundt 2,4 millioner tonn årlig, sier Charlotte Unger Larson, administrerende direktør i SWEA ved prisutdelingen.

Investeringer i batterier, vind og sol

Siden grunnleggelsen i 1905 har Hydro vært en pioner innen vannkraftproduksjon. I 1906 bygde selskapet et vannkraftverk på Svelgfoss, nær Notodden i Norge, for å skaffe energi til selskapets første salpeterfabrikk.

Nylig har Hydro økt ambisjonene innen fornybar energi, inkludert vind-, sol- og batterilagring, for å gi ren og fornybar energi til selskapets aluminiumsproduksjon.

- Vi satser på mer 'ny' fornybarvirksomhet fremover, sier Moss.

Fremhever forbilder utenfor energisektoren

Swedish Renewable Energy Award deles ut årlig til et selskap som i betydelig grad bidrar til fornybar overgang av energisystemet. Målet med tildelingen er å fremheve forbilder i næringslivet utenfor energisektoren, som forstår behovet for fornybar energi og bransjens nøkkelrolle i denne overgangen. Tidligere vinnere inkluderer Apple, IKEA, Tesla, Google, Wallenstam og Polarbröd.

Om den svenske vindenergiforeningen

SWEA er en bransjeforening for selskaper som jobber med vindkraft. Det overordnede målet er å sikre at vindkraft har bred offentlig støtte, er lønnsom, konkurransedyktig og en vesentlig del av et bærekraftig energisystem.

Besøk nettstedet deres www.svenskvindenergi.org / www.Swedishwindenergy.com

Recommended for you