Skip to content

Oppdatering på cyberangrepet 25. mars

Hydro har i løpet av helgen gjort fremskritt i arbeidet med å løse utfordringene relatert til cyberangrepet. De fleste operasjoner går med normal kapasitet, og forretningsområdet Extruded Solutions har lykkes med å øke produksjonen flere steder.

Jo De Vliegher
Leder for Information Systems i Hydro Jo De Vliegher. (Foto: Hydro/Erik Krafft)

– Det første vi gjorde var å isolere våre enheter og systemer for på den måten hindre viruset fra å spre seg. Vi har også funnet vi en kur som har gitt oss mulighet til å begynne å rense alle servere og datamaskiner, sier finansdirektør Eivind Kallevik.

– Vi er nå i en tidlig fase av gjenopprettingsarbeidet, hvor vi gradvis vil ta IT-systemene våre tilbake i normal drift.

Interne og eksterne eksperter jobber kontinuerlig i hele Hydros globale organisasjon for å løse problemene.

– Jeg er glad for å se engasjerte kolleger i Hydro som, støttet av de beste eksterne ekspertene i verden, jobber hardt og målrettet. Jeg er overbevist om at vi sammen vil kunne gå tilbake til normal drift så snart som mulig, sier Kallevik.

Hydro har anmeldt cyberangrepet til Kripos og samarbeider med relevante myndigheter, blant andre Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Leder for Information Systems i Hydro, Jo De Vliegher, understreker omfanget og kompleksiteten av gjenopprettingsarbeidet. Alle PCer og servere i hele selskapet blir gjennomgått, scannet for skadelig programvare og gjenopprettet på sikkert vis, i henhold til strenge retningslinjer. PCer og servere som har blitt utsatt for angrep vil bli gjenopprettet basert på backup.

– Trygg og sikker gjenoppretting av Hydros IT-systemer er vår hovedprioritet, samtidig som vi også gjør vårt ytterste for å begrense innvirkningen for Hydros kunder, leverandører og andre partnere, sier De Vliegher.

Hydro arbeider også for å sikre at relevante IT-støttefunksjoner er i drift, for eksempel systemer for lønn, finans og rapportering. Der det er nødvendig og mulig har midlertidige løsninger blitt etablert.

Operasjonell status

Energy: Produksjon som normalt

Bauxite & Alumina: Produksjon som normalt

Primary Metal: Produksjon som normalt, men med høyere grad av manuell drift

Rolled Products: Produksjon som normalt, men med høyere grad av manuell drift

Extruded Solutions: Extruded Solutions forventer å nå en produksjonsrate på 60 prosent innen mandag. Forretningsområdet konsentrerer alle tilgjengelige ressurser rundt ytterligere omstart av sine systemer i løpet av de kommende dagene for å fortsatt kunne leverere til kunder. Building Systems-enheten er påvirket mest, men fremskritt er gjort, med en forventning om å sakte øke produksjon og forsendelser i løpet av uken.

Hydro forventer at prosessen mot fullstendig gjenoppretting av IT-systemene vil ta tid. Det er imidlertid for tidlig å si hvor lang tid det vil ta å gjenoppta normal drift, så vel som den økonomiske effekten.

Det har ikke vært rapportert om hendelser knyttet til HMS som følge av cyberangrepet.

Kontakt

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør