Skip to content

Tredje kvartal 2020: God generering av kontantstrøm, bedre markeder

Hydros underliggende EBIT var 1.407 millioner kroner i tredje kvartal 2020, en økning fra 1.366 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Ekstruderte Løsninger hadde økning i volum i forhold til forrige kvartal, og en gunstig kostnadsposisjon. Det utvidede vedlikeholdet på bauksittrørledningen ved Paragominas i Brasil er nå fullført, og aluminaraffineriet Alunorte trapper opp produksjonen.

Hydro's extrusion plant in Tønder, Denmark
  • Underliggende EBIT 1.407 millioner kroner
  • God generering av kontantstrøm
  • Fortsatt bedring i markedene i forhold til svakt andre kvartal
  • uEBITDA i Ekstruderte Løsninger økte med 28 % sammenliknet med tredje kvartal 2019
  • Vedlikeholdet i Paragominas avsluttet, Alunorte trapper opp til full kapasitet
  • RSK-verdier sikret gjennom Hydro-Lyse-transaksjon
  • Positiv utvikling i EUs rammebetingelser

– Vår førsteprioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i. Hydros organisasjon jobber for å håndtere situasjonen med covid-19 på best mulig måte, med vekt på å beskytte medarbeidere og drift, samtidig som vi sikrer inntjening. Jeg er glad for å se en sterk kontantstrøm som følge av denne innsatsen. Samtidig jobber vi videre med satsingen på lønnsomhet og bærekraft, styrker posisjonen innenfor lavkarbonaluminium, og utforsker nye vekstområder, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Ekstruderte Løsninger har hentet seg inn igjen raskere enn ventet, særlig i Europa. Forretningsområdet har også hatt en gunstig kostnadsposisjon, og fikk et forsikringsoppgjør på 192 millioner kroner knyttet til cyberangrepet i 2019. Reduserte råvarekostnader, lavere faste kostnader og positive valutaeffekter, ettersom både den norske kronen og brasilianske real svekket seg mot US-dollar og euro, bidro positivt til resultatet for tredje kvartal. De positive elementene ble utliknet av et lavere resultat fra Bauksitt & Alumina, grunnet vedlikeholdet ved Paragominas og reduserte alumina- og aluminiumpriser.

Den 18. august stanset Hydro driften av rørledningen som transporterer bauksitt fra Paragominas til Alunorte for utvidet vedlikehold, ettersom en del av rørledningen måtte skiftes ut tidligere enn antatt. Dette ga en midlertidig stans i produksjonen ved Paragominas, og reduserte produksjonen ved Alunorte til 50 prosent av full kapasitet. Produksjonen ved Paragominas ble gjenopptatt 8. oktober. Alunorte er nå i ferd med å trappe opp produksjonen til full kapasitet.

– Jeg er glad for å se at Alunorte er tilbake, og øker produksjonen. Vi har også bestemt oss for å gjenoppta full produksjon ved Husnes-verket innen utgangen av november, etter å ha drevet dette verket for halv maskin siden finanskrisen i 2009. Husnes er blant de mest klimaeffektive aluminiumverkene i verden, og produserer et materiale som er anerkjent av EU som en viktig byggestein i framtidens sirkulære lavkarbonsamfunn, sier Aasheim.

Global BNP og industriproduksjon har tatt seg opp igjen i kvartalet, men covid-19-situasjonen skaper fortsatt usikkerhet i markedet. Den globale nedgangen i etterspørselen og de statlige restriksjonene har hatt negativ effekt på Hydros virksomhet i kvartalet. Covid-19 har påvirket Ekstruderte Løsninger og Valsede Produkter mest, selv om ordreinngangen og kapasitetsutnyttelsen er blitt bedre. Virksomheten i Bauksitt og Alumina, Primærmetall, Metallmarkeds resirkuleringsanlegg og Energi har stort sett gått som normalt i løpet av kvartalet.

Hydros forbedringsprogram går videre med full styrke, med vekt på de kostnadselementene Hydro kan kontrollere i disse usikre tider. Målet om 4,1 milliarder kroner i forbedringer innen 2020 ligger bak planen på grunn av vedlikeholdet på rørledningen, men det samlede målet på 7,3 milliarder kroner i forbedringer innen 2023 gjelder fortsatt.

EUs reviderte retningslinjer for CO2-kompensasjon åpner for fortsatt produksjon av lavkarbonaluminium i Norge. For Hydros aluminiumproduksjon, som er basert på fornybar energi, vil en forutsigbar og robust kompensasjon for den faktiske CO2-avgiften på kraftprisene utgjøre et svært viktig bidrag til vår virksomhet.

– Produkter med lavkarbonaluminium kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å redusere globale CO2-utslipp, og dekke etterspørselen etter slike produkter i en rekke sektorer, for eksempel transport og bygg og anlegg, sier Aasheim.

I tillegg kunngjorde Europakommisjonen 22. september 2020 en foreløpig beslutning om å pålegge en antidumpingtoll på aluminiumprofiler fra Kina. Avgiften er et resultat av en granskning som ble startet i februar 2020. Europakommisjonen har konkludert med at kinesiske profiler er solgt i EU til priser som er så lave at det kan anses som dumping og urettferdig konkurranse i forhold til produsenter i EU.

Dette antidumping-tiltaket vil redusere urettferdig konkurranse for Hydros om lag 40 europeiske pressverk. For Hydros kunder vil det bidra til å sikre en fortsatt levedyktig ekstruderingsindustri i Europa, som fortsatt vil stå overfor hard konkurranse grunnet de mange aktørene i markedet.

Hydros netto gjeldsposisjon gikk ned fra 13,2 milliarder kroner til 9,9 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,5 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

Hydro hadde 17,5 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter og 4,2 milliarder kroner i kortsiktige plasseringer, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av tredje kvartal. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør