Skip to content
Mann på gul sykkel

Å tenke nytt blir aldri gammeldags

juni 03, 2021

Vi står nå foran et nytt industrielt skifte med unike muligheter for Norge og norsk industri. Det betyr at vi må tenke nytt og at vi må gjøre ting på nye måter. Her kommer erfaring og lange tradisjoner med endring godt med.

Vi har i 115 år alltid omstilt oss for å forbedre og fornye det vi gjør, og måten vi gjør det på. Fra gjødsel og olje & gass, til ett av verdens grønneste aluminiumsselskap og utvikler av fornybar energi til industrien.

Vår industrielle reise er Norges reise inn i det det moderne velferdssamfunnet hvor lønnsomhet, kompetansebygging og ansvarlighet har vært oppskriften på verdiskaping. Nå står reisen inn i fornybar-samfunnet på trappene hvor vi må produsere og forbruke på nye måter.

HydroCom_Norge_kampanjebilde5_842x325px.jpg

Vi må produsere mer for mindre

For oss betyr dette at vi må bygge virksomheter og verdikjeder som sikrer at vi tar vare på ressursene i et lukket kretsløp og bruker dem på nytt.  

Vi må investere i næringer som forurenser mindre og tilby industrien fornybar energi. Dette gjør vi gjennom å satse på å utvikle nye fornybare energikilder og å øke resirkuleringsgraden av aluminium slik at de kan brukes igjen og igjen i nye produkter.  

Les mer om hva vi vil for framtiden.

HydroCom_Norge_kampanjebilde4_825x325px.jpg

Slik kan vi møte den økte etterspørselen etter våre produkter samtidig som vi kutter utslippene. Samtidig jobber vi for å ivareta og utvikle levende lokalsamfunn, og bidra til det norske velferdssamfunnet. 

Vårt mål er å lede an og drive utviklingen av en ansvarlig og bærekraftig global industri, som stadig fornyer seg for å produsere mer for mindre.

Recommended for you