Hydro tar nye initiativer for å løse Alunorte-situasjonen

Hydros CEO Svein Richard Brandtzæg har utnevnt CFO Eivind Kallevik som midlertidig leder av Hydros forretningsområde bauxitt og alumina med umiddelbar virkning, som et tiltak i den utfordrende situasjonen ved aluminaraffineriet Alunorte som for tiden opererer med 50 prosent kapasitet. Kallevik erstatter Silvio Porto.

5. mars 2018

Hydro vil også engasjere et internasjonalt anerkjent miljøkonsulent-selskap til å utføre en uavhengig gjennomgang av Alunorte. Selskapet har også annonsert tiltak for å bistå lokalsamfunnene i Barcarena innen helse, vann og miljø og etablert et prosjekt for å styrke robustheten til vannbehandlingsanlegget i Alunorte. Dette arbeidet vil bli ledet av Silvio Porto.

– Den utfordrende situasjonen ved Alunorte krever dedikert fokus og organisering utover operasjonell kompetanse og evner, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Jeg er takknemlig for at Kallevik er villig til å ta på seg dette betydelige ansvaret, og at Silvio Porto vil lede det viktige prosjektet som er lansert for å ytterligere styrke Alunortes miljømessige robusthet, sier Brandtzæg.

Eivind Kallevik hadde stillingen som finansdirektør for forretningsområdet bauxitt og alumina i Brasil i to år før han tok stilling som finansdirektør i Hydro i 2013, og ledet forretningsområdet i en midlertidig periode i 2016. Kallevik vil i denne perioden forbli i stillingen som finansdirektør.

Etter en periode med ekstraordinær nedbør har føderale, statlige og lokale myndigheter i Brasil pålagt en rekke tiltak, etter bekymringer om at regnet hadde ført til utslipp fra Alunorte til den nærliggende Para-elven og forårsaket forurensning. Disse tiltakene inkluderer å redusere produksjonen ved Alunorte med 50 prosent og å stanse driften av deponiet for bauksittreststoff, DRS2.

Den uavhengige gjennomgangen fra et internasjonal anerkjent miljøkonsulent-selskap er ment å levere sine konklusjoner og handlingsplaner i løpet av den første uken i april. Gjennomgangen kommer i tillegg til en allerede etablert ekspertgruppe som gjennomfører en omfattende undersøkelse av Alunorte, og som rapporterer direkte til Brandtzæg.

Hydro samarbeider med lokale organisasjoner om nødhjelp for å bistå lokalsamfunn i Barcarena innen helse og vann. For de nærliggende samfunnene Vila Nova, Burajuba og Bom Futoro, Hydro forplikter seg til å jobbe med lokale partnere og å investere i tilfredsstillende vannforsyning. Hydro forplikter seg videre til å arbeide med lokalsamfunn og myndigheter for å klargjøre kildene til vannforurensing og andre vannrelaterte spørsmål i Barcarena-regionen.

Hydro vil også gjennomgå og vurdere å styrke vannbehandlingssystemet ved Alunorte, som et proaktivt svar på mulige fremtidige klima og værendringer. Dette prosjektet vil bli ledet av Silvio Porto, og rapportere til Kallevik.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.


Oppdatert: 5. mars 2018