Skip to content

Mulig lokalisering av ny batterifabrikk i Norge

Panasonic, Equinor og Hydro inngikk nylig et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Nå starter partnerne arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en batterifabrikk.

Car charging

De tre partnerne Panasonic, Equinor og Hydro mener Norge har et attraktivt utgangspunkt for å etablere lønnsom og bærekraftig batteriproduksjon. Den solide kompetansen som allerede finnes innen materialteknologi, prosessindustri, energi og industriutvikling gir et solid fundament for å bygge batterifabrikk i Norge. I tillegg er tilgangen på fornybar, elektrisk kraft viktig.

Selskapene ønsker nå dialog med norske kommuner og regioner for å identifisere aktuelle steder der det er mulig å bygge en storskala batterifabrikk.

10-15 mulige steder

Panasonic, Equinor og Hydro arbeider i parallell med å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, som del av grunnlaget for å vurdere en batterivirksomhet i Norge. Arbeidet i første fase skal pågå frem til midten av 2021.

Etablering og drift av batterivirksomhet krever tilgang til kraft og vann til kjøling og et befolkningsgrunnlag som kan sikre tilgang på ca. 2.000 faglærte operatører og personell med høyskole/universitets utdanning. Det er også en betydelig logistikkoperasjon med mål om effektiv og mest mulig bærekraftig transport av råvarer inn, og ferdigproduserte batterier ut til kunder i Europa.

Selskapene har som mål å identifisere 10-15 mulige steder som møter behovene til en batterifabrikk. Neste steg blir deretter å fokusere på maksimalt tre konkurransedyktige alternativer innen midten av 2021.

Oppstart av fabrikken kan skje i 2025, og avhenger av konklusjonene i den innledende kartleggingsfasen og videre investeringsbeslutninger.

Forslag om aktuelle tomter, inkludert relevant informasjon ønskes mottatt innen 28. januar 2021 og kan sendes til: contact@jointbatteryinitiative.com

kari ertresvåg

Kari Ertresvåg

Head of Communication, Batteries

Recommended for you